Роль атеросклерозу у розвитку порушень мозкового кровообігу

Роль атеросклерозу у розвитку порушень мозкового кровообігу

Мурашко Н.К., Сулік Р.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Порушення мозкового кровообігу

В даний час у світі безперервно збільшується число захворювань, в основі розвитку яких лежить атеросклеротичне ураження різних артерій. В останнє десятиріччя Всесвітня організація охорони здоров’я провела переоцінку глобального тягаря захворювань. Згідно з отриманими результатами, Читать далее «Роль атеросклерозу у розвитку порушень мозкового кровообігу»

АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАННЯ ХРЕБТОВОЇ АРТЕРІЇ

АНАЛІЗ КЛІНІЧНИХ ВАРІАНТІВ ТА ФОРМ СИНДРОМУ ХРЕБТОВОЇ АРТЕРІЇ У ХВОРИХ З ПОЄДНАНИМ  ІНТРА- ТА ЕКСТРАВАЗАЛЬНИМ УРАЖЕННЯМ ХРЕБТОВИХ АРТЕРІЙ

Мурашко Н.К., Сулік Р.В.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Мета – проаналізувати частоту клінічних варіантів синдрому хребтової артерії (СХА) у хворих з поєднаним екстра- та інтравазальним ураженням в залежності від форми СХА та віку пацієнтів.

Матеріали і методи. В статті представлені результати проспективного клініко-неврологічного і доплерографічного обстеження 150 пацієнтів з СХА: 19 (12,7%) хворих з функціональною рефлекторно-ангіоспастичною формою (ФРАФ) – І група, 95 (63,3%) хворих з функціональною компресійно-іритативною формою (ФКІФ) – ІІ група та 36 (24,0%) хворих з органічною формою (ОФ) СХА – ІІІ група. Середній вік хворих з ФРАФ становив Читать далее «АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАННЯ ХРЕБТОВОЇ АРТЕРІЇ»

Атеросклеротична дисциркуляторна енцефалопатія

Сучасні погляди на діагностику, профілактику і лікування

Мурашко Н.К., д.м.н., професор, Сулік Р.В., к.м.н. НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ

Резюме В статье показано место термина «дисциркуляторная энцефалопатия» в современной международной классификации  болезней, рассмотрены основные этиопатогенетические варианты дисциркуляторной энцефалопатии и дана их характеристика. Особое место отведено Читать далее «Атеросклеротична дисциркуляторна енцефалопатія»

НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 2

Фактори ризику, кардіальна патологія у хворих з атеросклеротичним і неатеросклеротичним ураженням артерій вертебробазилярного басейну

Резюме. В статті представлені  результати дослідження основних факторів ризику розвитку атеросклеротичного і не атеросклеротичного ураження артерій вертебробазилярного басейну. Розглянуто репрезентацію ішемічної хвороби серця в  даного контингенту хворих, а також Читать далее «НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 2»

НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНА НЕДОСТАТНІСТЬ: КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ.

порушення мозкового кровообігу/нарушение мозгового кровообращения

ВСТУП

Гострі і хронічні порушення мозкового кровообігу залишаються однією з актуальних проблем сучасної  медицини. По оцінці різних авторів до 20% хворих, що перенесли інсульт стають глибокими інвалідами, до 60% мають виражене обмеження працездатності і потребують проведення тривалої і затратної реабілітації і лише менше 25% хворих повертаються до звичної праці [1].

Серед тих, що вижили в 40-50% випадків Читать далее «НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ»