Порушення рівноваги і ходи: лікування і діагностика

Порушення рівноваги і ходи: лікування і діагностика

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, кафедра неврології і рефлексотерапії, м. Київ

Резюме. У статті представлено клінічний випадок застосування бетагістину (Бетасерк) у лікуванні пацієнта з комбінованими статико-локомоторними розладами на тлі хронічного порушення мозкового кровообігу. Аналіз динаміки суб’єктивних і об’єктивних Читать далее «Порушення рівноваги і ходи: лікування і діагностика»

Гострі невідкладні стани в практиці лікаря: діагностика, лікування, профілактика

Гострі невідкладні стани в практиці лікаря

3–4 квітня 2012 р. у Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика Міністерства охорони здоров’я України (Київ) проходив ІІІ З’їзд з медицини невідкладних станів «Гострі невідкладні стани в практиці лікаря: діагностика, лікування, профілактика». Протягом 2 днів роботи з’їзду відбулося 6 наукових симпозіумів, на яких прозвучало близько 80 доповідей з питань гострих невідкладних станів у хірургії, ортопедії та травматології, оториноларингології, урології при цереброваскулярних та серцево-судинних захворюваннях. У даній публікації Читать далее «Гострі невідкладні стани в практиці лікаря: діагностика, лікування, профілактика»

Сучасні технології ультразвукового дослідження судин головного мозку

Вступ

Цереброваскулярнi хвороби посiдаютьодне з провiдних місць у cтpyктypi поширеностi, захворюваностi та смертності вiд серцево-судинних хвороб. Зокрема, в стpyктypi поширеностi i захворюваностi хвороб системи кровообiгу серед дорослих у 2009 p. на цереброваскулярну патологiю (ЦВП) припадало вiдповiдно 12,5% i 15,8%, серед осіб працездатного віку Читать далее «Сучасні технології ультразвукового дослідження судин головного мозку»