Порушення рівноваги і ходи: лікування і діагностика

Порушення рівноваги і ходи: лікування і діагностика

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, кафедра неврології і рефлексотерапії, м. Київ

Резюме. У статті представлено клінічний випадок застосування бетагістину (Бетасерк) у лікуванні пацієнта з комбінованими статико-локомоторними розладами на тлі хронічного порушення мозкового кровообігу. Аналіз динаміки суб’єктивних і об’єктивних Читать далее «Порушення рівноваги і ходи: лікування і діагностика»

Вибір НПЗЗ для купування больового синдрому у хворих з ураженням опорно-рухового апарату

Вибір НПЗЗ для купування больового синдрому у хворих з ураженням опорно-рухового апарату

Сулік Р.В., к.м.н., доцент, Яворська А.В.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Неспецифічний біль внаслідок ураження опорно-рухового апарату – одна з найбільш частих причин звернення за медичною допомогою і призначення медикаментозної терапії в сучасному світі. 20-45% населення земної кулі в різні періоди життя, частіше жінки і Читать далее «Вибір НПЗЗ для купування больового синдрому у хворих з ураженням опорно-рухового апарату»

Роль атеросклерозу у розвитку порушень мозкового кровообігу

Роль атеросклерозу у розвитку порушень мозкового кровообігу

Мурашко Н.К., Сулік Р.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Порушення мозкового кровообігу

В даний час у світі безперервно збільшується число захворювань, в основі розвитку яких лежить атеросклеротичне ураження різних артерій. В останнє десятиріччя Всесвітня організація охорони здоров’я провела переоцінку глобального тягаря захворювань. Згідно з отриманими результатами, Читать далее «Роль атеросклерозу у розвитку порушень мозкового кровообігу»

АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАННЯ ХРЕБТОВОЇ АРТЕРІЇ

АНАЛІЗ КЛІНІЧНИХ ВАРІАНТІВ ТА ФОРМ СИНДРОМУ ХРЕБТОВОЇ АРТЕРІЇ У ХВОРИХ З ПОЄДНАНИМ  ІНТРА- ТА ЕКСТРАВАЗАЛЬНИМ УРАЖЕННЯМ ХРЕБТОВИХ АРТЕРІЙ

Мурашко Н.К., Сулік Р.В.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Мета – проаналізувати частоту клінічних варіантів синдрому хребтової артерії (СХА) у хворих з поєднаним екстра- та інтравазальним ураженням в залежності від форми СХА та віку пацієнтів.

Матеріали і методи. В статті представлені результати проспективного клініко-неврологічного і доплерографічного обстеження 150 пацієнтів з СХА: 19 (12,7%) хворих з функціональною рефлекторно-ангіоспастичною формою (ФРАФ) – І група, 95 (63,3%) хворих з функціональною компресійно-іритативною формою (ФКІФ) – ІІ група та 36 (24,0%) хворих з органічною формою (ОФ) СХА – ІІІ група. Середній вік хворих з ФРАФ становив Читать далее «АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАННЯ ХРЕБТОВОЇ АРТЕРІЇ»

Атеросклеротична дисциркуляторна енцефалопатія

Сучасні погляди на діагностику, профілактику і лікування

Мурашко Н.К., д.м.н., професор, Сулік Р.В., к.м.н. НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ

Резюме В статье показано место термина «дисциркуляторная энцефалопатия» в современной международной классификации  болезней, рассмотрены основные этиопатогенетические варианты дисциркуляторной энцефалопатии и дана их характеристика. Особое место отведено Читать далее «Атеросклеротична дисциркуляторна енцефалопатія»

Гострі невідкладні стани в практиці лікаря: діагностика, лікування, профілактика

Гострі невідкладні стани в практиці лікаря

3–4 квітня 2012 р. у Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика Міністерства охорони здоров’я України (Київ) проходив ІІІ З’їзд з медицини невідкладних станів «Гострі невідкладні стани в практиці лікаря: діагностика, лікування, профілактика». Протягом 2 днів роботи з’їзду відбулося 6 наукових симпозіумів, на яких прозвучало близько 80 доповідей з питань гострих невідкладних станів у хірургії, ортопедії та травматології, оториноларингології, урології при цереброваскулярних та серцево-судинних захворюваннях. У даній публікації Читать далее «Гострі невідкладні стани в практиці лікаря: діагностика, лікування, профілактика»

Сучасні технології ультразвукового дослідження судин головного мозку

Вступ

Цереброваскулярнi хвороби посiдаютьодне з провiдних місць у cтpyктypi поширеностi, захворюваностi та смертності вiд серцево-судинних хвороб. Зокрема, в стpyктypi поширеностi i захворюваностi хвороб системи кровообiгу серед дорослих у 2009 p. на цереброваскулярну патологiю (ЦВП) припадало вiдповiдно 12,5% i 15,8%, серед осіб працездатного віку Читать далее «Сучасні технології ультразвукового дослідження судин головного мозку»

НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 2

Фактори ризику, кардіальна патологія у хворих з атеросклеротичним і неатеросклеротичним ураженням артерій вертебробазилярного басейну

Резюме. В статті представлені  результати дослідження основних факторів ризику розвитку атеросклеротичного і не атеросклеротичного ураження артерій вертебробазилярного басейну. Розглянуто репрезентацію ішемічної хвороби серця в  даного контингенту хворих, а також Читать далее «НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 2»

Герпетична нейроінфекція

Клініка, діагностика і лікування.

Резюме. В статті розглянута клініко-етіопатогенетична гетерогенність герпетичної інфекції тропної до нервової тканини людини. Подано основи класифікації по нозології, формі і типу перебігу, періоду протікання герпетичної нейроінфекції. Представлені сучасні уявлення щодо клініко-лабораторної і інструментальної діагностики нейроінфекцій. Освітлено основні підходи до етіопатогенетичної терапії і імунокорекції у хворих з герпетичними ураженнями ЦНС.
Читать далее «Герпетична нейроінфекція»

ЗАПАМОРОЧЕННЯ

ВСТУП

Запаморочення (вертіго) є однією з найбільш частих скарг: на прийомі у лікаря загальної практики скарги на відчуття запаморочення зустрічаються у 5%, а у фахівця-оториноларинголога – у 10% пацієнтів [2, 8, 32].

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я запаморочення – це порушення, при якому пацієнт відмічає відчуття руху тіла в просторі (суб’єктивне запаморочення) чи руху предметів довкола себе (об’єктивне запаморочення), зазвичай із втратою рівноваги [1].

Читать далее «ЗАПАМОРОЧЕННЯ»